Verschillende wetten,

verschillende belangen

 

  • Medisch Beroeps Geheim
  • Wet Poortwachter
  • Arbowet
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij voldoen aan en werken volgens deze wetgeving.