Verzuimreductie volgens AcQ Arbo

Visie

Daar waar mens en werk in balans zijn, is er sprake van een goede motivatie, een gezonde bedrijfscultuur en een optimale productiviteit. AcQ Arbo levert kennis en tools aan organisaties om dit te bewerkstelligen. De inzet van AcQ Arbo moet daarbij zo gering mogelijk blijven, opdat organisaties het zelf zo snel mogelijk en zo goed mogelijk kunnen.

Missie

AcQ Arbo is een meerwaarde in het proces waarin mensen op een gezonde wijze werken in en aan gezonde ondernemingen. Met gezond wordt naast de medische gezondheid ook de mentale-, sociale- en bedrijfseconomische gezondheid bedoeld.