Welkom bij AcQ Arbo

Wilt u op korte termijn het verzuim drastisch en structureel reduceren? Dan is AcQ Arbo de beste partner om dat te bereiken. AcQ Arbo is dé specialist op het gebied van verzuimreductie.

 

AcQ Arbo helpt organisaties om het verzuim te reduceren en optimaal te managen. De insteek is om te sturen op gedrag en productiviteit en het verzuim te reduceren tot in ieder geval 3%, ongeacht de aard van de organisatie. De bedrijfsartsen van AcQ Arbo zijn de beste bedrijfsartsen van Nederland. Zij hebben naast hun specialistische kennis ook aanvullende specifieke kennis van bedrijfsvoering, gedragssturing en resultaatsturing. De professionals staan voor korte lijnen, uitmuntende dienstverlening, flexibiliteit, kennis van de organisatie en resultaat.

 

 

 

 

meer informatie